O nás

O Last Minute Offers

 

Stránka Last Minute Offers (LMO) je bezplatná európska databáza vytvorená za účelom propagácie medzinárodných vzdelávacích mobilít pre mladých ľudí priamo v ich jazyku. LMO je databáza postavená na systéme vysielajúcich organizácií poskytujúca bezpečné prostredie pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do medzinárodných projektov. Národní koordinátori Eurodesku kontrolujú a schvaľujú všetky predložené ponuky pred ich publikovaním na stránke. Na stránke budú  propagované (spolu-)financované ponuky poskytujúce neformálne vzdelávacie mobility.

  

O Eurodesku

 

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí financovaná Európskou komisiou v rámci program Erasmus+, ktorá odpovedá na otázky z oblasti práce, štúdia, stáží, dobrovoľníctva a cestovania v Európe. Viac informácií na stránke http://www.eurodesk.eu.

 

Eurodesk je zodpovedný za chod Európskeho portálu pre mládež, na ktorom sa dajú nájsť informácie o aktuálnych možnostiach mladých ľudí a pracovníkov s mládežou súvisiacich najmä s mobilitou, prácou a vzdelávaním https://europa.eu/youth