O stronie

O Last Minute Offers

 

Stránka Last Minute Offers (LMO) je bezplatná evropská databáze vytvořená za účelem propagace mezinárodních vzdělávacích mobilit pro mladé lidi přímo v jejich jazyku. LMO je databáze postavená na systému vysílajících-přijímajících organizací poskytujcících bezpečné prostředí pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do mezinárodních projektů. Národní koordinátoři Eurodesku kontrolují a schvalují všechny předložené nabídky před jejich publikováním na stránce. Na stránce budou propagované (spolu-)financované nabídky poskytující neformální vzdělávací mobility.

 

O Eurodesku

 

EURODESK je evropská informační síť pro mladé lidi financovaná Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, která odpovídá na otázky z oblasti práce, studia, stáží, dobrovolnictví a cestování v Evropě. Více informací na stránce

http://www.eurodesk.eu.

 

Eurodesk je zodpovědný za fungování Evropského portálu pro mládež, na kterém se dají najíst informace o aktuálních možnostech pro mladé lidi a pracovníky s mládeží souvisejících hlavně s mobilitou, prací a vzděláváním https://europa.eu/youth/