Akceptujemy jedynie oferty organizacji wysyłających z poniższych krajów: Austria, Belgia (francuskojęzyczna społeczność), Chorwacja, Cypr, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Węgry